Välkommen

 
 

Vid magisterutbildningen i praktiskt kunskap vid Södertörns högskola utforskade jag under två år mina olika erfarenheter från mitt arbetsliv. Metoden som vi använde var reflektion kring dilemman och formen att presentera resultaten vetenskapliga essäer.

Genom mitt yrkesverksamma liv har jag förenat praktiskt arbete med vetenskapliga studier för att leta efter svar på frågor som ständigt dyker upp, bara för att upptäcka ännu fler frågor som gör mig nyfiken osv.

Inspirerad av dessa års studier känner jag mig motiverad att fortsatt reflektera kring det som händer vid möten, i samtal, i mitt liv och i omvärlden.

Parallellt med mitt yrkesverksamma liv har jag hämtat inspiration från många olika håll. Jag har sedan ungdomsåren arbetat ideellt inom idrottsrörelsen där jag har flera förtroendeuppdrag. Som senior har jag också börjat engagera mig politiskt, särskilt för kultur- och idrottspolitiska frågor, områden som jag har lång erfarenhet av. Jag tror att allt hänger ihop. Betalt och obetalt arbete. Praktik och utbildning. Dessa olika sammanhang skapar engagemang och ansvar för framtiden.

Birgitta Persson                                                                                       

 

Att leva som man lär

BiVision är en metod för att utveckla verksamheter genom kontinuerlig värdeuppföljning, dialog med omvärlden och nätverkande.
BiVision hjälper mig att

lyssna inåt

spana utåt

planera framåt