BiVision

Birgitta ”Bia” Persson

senior advisor, writer,

facilitator, photographer

– lyssnar inåt

– spanar utåt

– planerar framåt

Utvecklingen av arbetsmarknaden går mot mer flexibla arbetsorganisationer. Den pågående förändringen ställer krav på ledare och medarbetare att finna gemensamma bilder och praktiska metoder för hur arbetet ska utföras och hur verksamheten ska kunna utvecklas.

Det är många frågor som behöver ventileras.

Hur skapar vi en stimulerande organisationskultur?

Hur bygger vi in förnyelsearbete i vårt dagliga arbete?

Hur berättar vi för omvärlden att vi finns?

Hur utvecklar vi en lärande organisation?

Biapersson´s Blog

På min blogg skriver jag texter och lägger ut bilder och bildcollage. Under Coronapandemin har jag fört en reflekterande dagbok i bokform med 6 kapitel. Du hittar den under Biapersson´s Blog.

Projekt

Ett nu pågående skrivprojekt gör jag tillsammans med min barndomsvän Barbro. Texten kommer att skrivas under november månad inom ramen för NaNoWriMo 2020.

Facilitera

Min roll som faciliterare är att stödja analoga projekt med att initiera digitala mötesverktyg och lösningar. Hitta metoder som inte utestänger utan inkluderar bland annat äldre människor engagerade i föreningslivet.


Att se det stora livet genom det lilla.