Boktips

Hur blir chefer fega, rädda halvgudar? Är vi som medarbetare medskyldiga genom vårt sätt att förhålla oss till makten och auktoriteter? Projicerar vi våra drömmar och behov på chefen? Hur gör goda och bra ledare i praktiken? Hur ser lärprocesserna ut i den dagliga verksamheten? Vad innebär modeord för medarbetare och verksamheter, som de används i förändringsarbete? Vilka blir våra förebilder?

Fortsätt läsa ”Boktips”